Zakaz odwiedzin pacjentów

Uwaga grypa! Zakaz odwiedzin pacjentów

Z powodu wzrostu zachorowań na grypę obowiązuje zakaz odwiedzin pacjentów na oddziałach Wielospecjalistycznego Szpitala SPZOZ w Nowej Soli.
W wyjątkowych przypadkach zgodę na odwiedziny u chorych wydaje kierownik działu szpitala lub lekarz dyżurny.
Zakaz odwiedzin obowiązuje do ustania fali sezonowych zachorowań.

Zakaz wprowadzony na mocy Decyzji Nr 2/2018 Dyrektora Wielospecjalistycznego Szpitala SPZOZ w Nowej Soli z dnia 5 lutego 2018 roku.