Szpital w Nowej Soli został zakwalifikowany do III stopnia Podstawowego Zabezpieczenia Medycznego.
Tym samym nasza placówka znalazła się w elitarnym gronie wieloprofilowych szpitali specjalistycznych.

23 marca 2017 r. Sejm uchwalił ustawę tworzącą sieć szpitali, czyli System Podstawowego Szpitalnego Zabezpieczenia Świadczeń Opieki Zdrowotnej.
Szpitale, które weszły do sieci udzielają, od co najmniej 2015 r. świadczeń zakontraktowanych przez NFZ. Posiadają szpitalny oddział ratunkowy albo izbę przyjęć a także anestezjologię i intensywną terapię. Placówki te mają zapewnić pełną opiekę zdrowotną w całym cyklu leczenia. System ma zabezpieczyć pacjentom dostęp do leczenia szpitalnego, świadczeń wysokospecjalistycznych, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w poradniach przyszpitalnych, rehabilitacji leczniczej, leków oraz nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Kwalifikacja do sieci jest na okres czterech lat i włącza szpital do jednego z sześciu poziomów systemu zabezpieczenia.

Zostały stworzone trzy poziomy podstawowe i dodatkowo wyodrębnione szpitale onkologiczne, pulmonologiczne i pediatryczne oraz ogólnopolskie. Po analizie posiadanych oddziałów specjalistycznych, poradni i możliwości wykonywania zabiegów Minister Zdrowia określił profile działalności i stopnie dla poszczególnych szpitali w ramach PSZ.

Do I stopnia Podstawowego Zabezpieczenia Medycznego zostały przypisane szpitale o zasięgu powiatowym. Będą one realizować świadczenia z zakresu: chirurgii ogólnej, chorób wewnętrznych, położnictwa i ginekologii, pediatrii, neonatologii.

Do II stopnia PSZ weszły większe szpitale powiatowe. W tym przypadku oprócz tego, co realizują szpitale I stopnia dodatkowo zajmą się świadczeniami z zakresu chirurgii dziecięcej, kardiologii, neurologii, okulistyki, ortopedii i traumatologii narządów ruchu, otolaryngologii i urologii.

III stopień PSZ to wieloprofilowe szpitale specjalistyczne, głównie szpitale wojewódzkie. Szpitale na tym poziomie będą realizować świadczenia z I i II stopnia PSZ. Ponadto wykonują, co najmniej trzy z ośmiu profili określonych przez Ministerstwo Zdrowia dla szpitali III stopnia. Nowosolski szpital ma cztery takie profile: chirurgię naczyniową, kardiochirurgię, nefrologię, neurochirurgię.

Co istotne III stopień zabezpieczenia otrzymał również szpital kardiochirurgiczny w Nowej Soli będący filią Dolnośląskiego Centrum Chorób Serca MEDINET.
W województwie lubuskim III stopień zabezpieczenia otrzymały jeszcze szpitale w Zielonej Górze i Gorzowie Wielkopolski. Na drugim poziomie są wpisane Lubuskie Centrum Ortopedii w Świebodzinie oraz szpital międzyrzecki. Poziom pulmonologiczny otrzymał Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno-Kardiologiczny w Torzymiu. Z kolei Kresowy Szpital Wojskowy w Żarach i poliklinika MSWiA zostały wpisane na listę ogólnopolskich. Pozostałe lubuskie szpitale to placówki pierwszego stopnia PSZ.

Wprowadzenie szpitala do sieci wiąże się z ryczałtowym finansowaniem z budżetu państwa. Środki są obliczane na podstawie wykonać z 2015 r. Pierwszy ryczałt zostanie wyliczony na trzy miesiące, podobnie kolejny. Celem jest sprawdzenie jak system działa w praktyce. Oprócz ryczałtowego finansowania szpitalom pozostają do dyspozycji konkursy i rokowania.