W dniu 25.08.2016r. o godz. 10:25 odbyły się ćwiczenia taktyczne funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowej Soli.

Celem ćwiczeń było sprawdzenie gotowości operacyjnej w naszym obiekcie, zapoznanie się funkcjonariuszy z obiektem szpitalnym i sprawdzenie możliwości działań ratowniczo-gaśniczych w budynku szpitala. Pracownicy działu ortopedii po zauważeniu zadymienia pozorowanego pożaru powiadomiły dyspozytora pogotowia, który natychmiast powiadomił straż pożarną i służby ochrony o pożarze w dziale ortopedii.

Sprawdzono w warunkach normalnego ruchu drożność dróg dojazdowych do budynku szpitala, oraz czas dojazdu pojazdów bojowych Państwowej Straży Pożarnej, licząc od czasu powiadomienia przez pielęgniarkę oddziałową dyspozytora pogotowia, do czasu podjęcia działań ratowniczo-gaśniczych. Zmierzony czas wyniósł 5min i 50 sek.
Dyspozytor pogotowia powiadomił Straż Pożarną o pożarze telefonicznie, przy pomocy sprawnie działającego połączenia bezpośredniego, oraz ochronę obiektu, która prawidłowo skierowała pojazdy ratowniczo-gaśnicze do miejsca działań. Szybko i sprawnie została zorganizowana przez personel działu ortopedii ewakuacja pacjentów z zagrożonych pomieszczeń, którzy zostali pokierowani lub przewiezieni na łóżkach do strefy bezpiecznej na neurologii, gdzie otrzymali opiekę medyczną.
Główne działania ratowniczo-gaśnicze zostały przeprowadzone przez funkcjonariuszy PSP i polegały na ewakuacji 2 chorych, którzy w/g oświadczenia oddziałowej stracili przytomność i pozostali w strefie zagrożenia, oraz działaniach gaśniczych działu ortopedii przeprowadzonych „na sucho”. Mimo trudnych warunków, gdzie stworzono symulację warunków pożarowych przez intensywne zadymienie pomieszczeń działu, ewakuacja nieprzytomnych pacjentów, oraz działania gaśnicze przebiegły szybko i sprawnie.
Dodatkowo funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, przez podłączenie się do sieci hydrantowej sprawdzili sprawność hydrantów zewnętrznych na naszym terenie, oraz hydrantów miejskich przy ul. Chałubińskiego.
Po omówieniu przebiegu działań i założeń taktycznych, o godz. 1230 ćwiczenie zostały zakończone.

St. Inspektor P/POŻ
Lech Łuczak